9. september - 18. oktoober 2015

9.09 - 18.10 2015

>

E

T

K

N

R

L

P

<

Mis on TAB?

Tallinna arhitektuuribiennaal TAB on oluliseim rahvusvaheline arhitektuurisündmus Eestis ja Baltikumis. Üle aasta toimuv Tallinna biennaal on loodud vastukaaluks Veneetsia arhitektuuribiennaalile, kus Eesti arhitektid käivad igal teisel aastal oma töid maailmale näitamas. Eestis toimuv TAB on justkui koduvõistlus, kuhu tuleb kokku muu maailm, uudistama meie maad, rahvast ning sellest võrsunud arhitektuuri.

Välisriikides oma maa arhitektuuri näitamas käimine ja suhete loomine on vaid pool tööst. Eestis korraldatav rahvusvaheline arhitektuurisündmus pakub välismaailmaga suhtlemisel teise poole. Eesti on tänu TABile saamas kohaks, kus rahvusvaheline tipptegijate seltskond kohtub, samal ajal tutvudes meie riigi ja arhitektidega. Loomingulises ja vabas õhkkonnas toimuvad arutelud, töötoad, ekskursioonid loovad platvormi uuteks kontaktideks. Siin loodavatesse võrgustikesse kuuluvad ka Eesti arhitektid. TAB aitab seega tugevalt kaasa Eesti arhitektide jõudmisele maailma.

TABi korraldab Eesti Arhitektuurikeskus ja suunab TABi ümarlaud. Ümarlauda kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Kunstiakadeemia ning Tallinna linna esindajad, samuti varasemate TABide kuraatorid. Ümarlaud valib iga kahe aasta tagant biennaalile uue kuraatori. Selline ülesehitus säilitab TABi värskuse läbi aastate.

Iga TAB koosneb neljast peasündmusest ja satelliitprogrammist.

Ürituse keskmeks on sümpoosion - kahepäevane tempokas arhitektuuriteoreetiline mõttevahetus. Loengutele ülesehitatud päevakava koondab praktiseerivaid arhitekte, linnaplaneerijaid, teoreetikuid jt. Erinevate teoreetiliste platvormide paljusus kulmineerub päeva lõpus vestlusringiga.

Teiseks ürituseks on kuraatori- ehk põhinäitus, mis vahendab tänases arhitektuuri ja arhitektuurivallas toimuvat laiale üldsusele. Näitusel eksponeeritakse hetkel olulisi teooriaid ja valmis ehitatud objekte Eestist ja maailmast makettide, installatsioonide ja projektsioonide abil.

TABi kolmas üritus on Tallinna visioonivõistlus. TABi koostööpartner Tallinna linn on kiirelt arenev organism. Oma pidevast muutumiste ahelast inspireerituna soovib linn tulevikku vaadata ning võrrelda ja analüüsida hetkel päevakorral olevaid ideid nii maailmast kui Eestist konkreetses linnaruumis. Visioonivõistluse tulemuseks on suur kogus läbi analüüsitud võimalikke arenguteid. Visiooni genereerimine on pikaajaliselt kõige pragmaatilisem käitumine – kui visioone on palju, siis on, mille seast valida. Võistlustöödest koostatakse kataloog ning näitus. Visioonivõistlusest osavõtt on enamasti suur, kuna see on koht, kus noor arhitekt saab välja paista ning kontakte sõlmida. Võistlustööde näituse avamine TABi ajal toob Eestisse võistlusest osavõtnud arhitekte.

Neljandaks põhisündmuseks on arhitektuurikoolide näitus, mis annab hea ülevaate sellest, millele erinevates arhitektuuri õpetavates koolides keskendutakse. Tudengitele ja õppejõududele on näitus heaks kontaktide sõlmimise ja võrgustikega liitumise paigaks, üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele pakub näitus võimalust rohkem teada saada arhitektiks või linnaplaneerijaks õppimise kohta. 2015. aasta TABi ajaks sünnib arhitektuurikoolide näitus uuesti TABi Laborina. Praktikuid ning teadlasi kokku tuues näitab teadusinnovatsiooni näituseruum TAB-Lab ehk TABi Labor, kuidas omavahel suhestuvad akadeemiline ja sõltumatu teadustöö, arhitektuuripraktika ning tööstusliku tootmise viimane sõna. TABi Labor on laboratoorium, kus tekivad uued kokkupuutepunktid arhitektuurikoolide ning arhitektuurivaldkonda puudutava tööstuse vahel.

Erinevate arhitektuurimaailmas oluliste sündmuste ajastamine samale ajale võimaldab nende ristkülastust ja suurendab külastajate hulka. Nelja põhisündmusega paralleelselt toimuvasse satelliitprogrammi kuulub arvukalt mitmesuguseid sündmusi: publikatsioonide esitlused, installatsioonid, töötoad, arutelud, välisülikoolide presentatsioonid, peod, filmilinastused, jne.

TABi klubi on biennaali igapäevane süda - seal tegutseb biennaali infokeskus ja soovijatel on võimalus biennaali programmi panustada osaledes klubis vabal laval. Klubil on oma kohvikunurk ning pop-up raamatupood.

TABi kese on Tallinnas, kuid samal ajal toimuvad arhitektuurialased sündmused ka Eesti teistes linnades – näitused, seminarid ja töötoad, mis puudutavad lokaalseid arhitektuuriküsimusi ning linnaplaneeringulisi arenguid.